Economia i indústria

 

Economia

Aconseguirem el màxim nivell de vida pels catalans.

Aliança Catalana defensa l’economia de mercat com a model i instrument econòmic per promoure la prosperitat dels catalans, garantir la llibertat dels ciutadans i preservar la pau entre les nacions.

Aliança Catalana garantirà la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i l’accés universal dels mateixos a la sanitat i l’ensenyament, enfortint l’estat del benestar a través d’una economia més forta.

Aliança Catalana entén que la riquesa la generen els treballadors i les empreses, no el govern. El govern no té recursos, els treu dels ciutadans i els gasta i reparteix amb conseqüències negatives si no està fiscalitzat per una ciutadania exigent i responsable.

Espanya ens roba més del 40,0 % dels impostos que paga anualment, una xifra insostenible per a qualsevol economia. Aliança Catalana posarà fi a l’espoli fiscal espanyol, abolirà l’impost de successions, reduirà les quotes als autònoms i d’IRPF. Sota Aliança Catalana el govern estarà al servei del contribuent, i no al revés.

 

Indústria

Farem que la indústria torni a Catalunya.

Durant els últims 150 anys la indústria catalana ha sigut el motor de l’economia del país i és encara avui dia qui millor remunera als seus treballadors, un 25,0 % més respecte el sector serveis segons l’IDESCAT. La globalització, la forta pressió fiscal i regulatòria, així com la falta d’inversió en infraestructures han fet desaparèixer gran part del teixit industrial.

Aliança Catalana veu el sector primari com una de les grans fonts de riquesa del país que contribueix a arrelar la població al territori, evitar la desaparició dels nostres pobles i cuidar del seu entorn. L’explotació dels recursos hídrics, forestals, de pesca, agrícoles i ramaders són una activitat a preservar i fomentar, no a perseguir.

Aliança Catalana aposta per un sector industrial i primari compatible amb el respecte al medi-ambient sense sacrificar la seva competitivitat davant de països que no es veuen obligats a implementar les mateixes restriccions, o no disposen de les proteccions socials bàsiques.

Per assolir-ho abaixarem els impostos, la pressió regulatòria, promourem la cultura de l’esforç i de l’estalvi, així com un sistema educatiu enfocat al mercat laboral i basat en l’excel·lència. Els catalans seguirem sense poder fer les coses més barates, però tindrem l’oportunitat de fer-les millor.