Immigració i seguretat

 

Catalunya primer: no regalarem Catalunya

Aliança Catalana establirà una política de tolerància zero amb la inseguretat ciutadana, el radicalisme islàmic i el terrorisme. Per aquest motiu, millorarà la capacitat dels cossos policials per a gestionar aquestes situacions, i impulsarà els canvis legislatius necessaris per poder fer-hi front.

Aliança Catalana promourà aquelles polítiques immigratòries que beneficiïn els ciutadans de Catalunya, no els estrangers. En aquest sentit, es promourà una política immigratòria restrictiva fins que el nivell d’atur baixi i els salaris augmentin a nivells europeus. Els ciutadans francesos tenen el mateix PIB per càpita que els catalans, però tenen un sou mig un 28,0 % més elevat.

Aliança Catalana farà complir la llei exigint que els immigrants que vulguin venir tinguin contracte de feina en origen, puguin acreditar que disposen de prou diners per mantenir-se i no representar una càrrega social, així com per poder tornar al seu país si es queden sense feina.

Aliança Catalana reconduirà les ajudes i serveis públics als ciutadans de Catalunya, no als ciutadans estrangers. Catalunya ha rebut centenars de milers d’immigrants els últims 20 anys i té un dels índex de població estrangera més elevats d’Europa. El 80,0 % dels immigrants a Catalunya són extra-comunitaris i tenen una renda mitjana un 40,0 % inferior als catalans, segons dades de la Generalitat de Catalunya i l’IDESCAT. Aquesta immigració suposa una càrrega social, i provoca que la xarxa de protecció pública sigui inaccessible per la majoria de catalans que veuen com el seu govern els deixa desemparats quan més ho necessiten.

Aliança Catalana aplicarà la Llei d’Estrangeria, deportant als immigrants violents i repatriant als immigrants il·legals. Es posarà fi a la criminalitat i el malbaratament de recursos públics amb el fenomen dels MENA, on la Generalitat de Catalunya ha malgastat més de 150 milions d’euros i no ha pogut impedir que el 18,0 % delinquís. Prop de la meitat de reclusos a Catalunya és d’origen estranger, quan representen menys del 20,0% de la població.

Aliança Catalana promourà la integració dels immigrants a la llengua i cultura catalanes perquè tant ells com els seus fills puguin esdevenir catalans i contribuir al desenvolupament i creixement de Catalunya.