Independència i país

A una conferència realitzada l’any 1882 a la Universitat de la Sorbona de París, el filòsof Ernest Renan va definir el que és una nació. Una nació és un plebiscit diari —va exposar Renan. És la voluntat constant i diària dels seus membres per reconèixer-se com a nació. La voluntat continua de ser, d’existir com a poble diferenciat. Anys enrere, el també filòsof Johann Gottlieb Fichte va deixar escrit que “el poble és de fet i de dret el poder suprem sobre el qual no n’hi ha cap altre (…) El seu aixecament és, per naturalesa de les coses, sempre just, no només quant a la forma, sinó també quant a la matèria”. Així doncs, pel sol fet d’existir, una nació té no només el dret sinó també el deure de regir-se lliurement sense intromissió d’altres. La nostra sobirania nacional pertany únicament al Poble de Catalunya.

Aliança Catalana neix per declarar unilateralment la independència i defensar-la fins expulsar definitivament l’Estat espanyol de Catalunya. Catalunya és un nació. Ens reconeixem com a nació i ens hem referendat en repetides ocasions per exigir al nostre govern convertir-nos en un Estat independent dins del concert internacional. Ja no és una qüestió de dret, ara som al terreny de les obligacions ètiques. Si no volem liquidar —com ho fan els partits del Procés— irremeiablement la noció de democràcia i sobirania nacional, el nostre imperatiu categòric és alliberar la nació.

 

Salvem Catalunya

Aliança Catalana és conscient que l’alliberament del país és la mesura més urgent per garantir la supervivència de la nostra llengua, la nostra economia i el nostre benestar. A dia d’avui, el nombre habitual de parlants de català ha descendit fins gairebé el 35%. Les empreses es tanquen i les fàbriques s’han deslocalitzat. Tot això succeeix davant la permissivitat d’un Estat espanyol que ens espolia el 40% de tots els impostos que paguem. Salvar la nostra economia i la nostra indústria va estretament vinculat a eliminar tota presència de l’Estat espanyol a Catalunya. Sense llengua, sense una economia productiva, sense perspectives de trobar feina i exprimits fiscalment ningú pot viure en una situació de benestar. Hem de canviar la situació a través de construir l’Estat de tots els catalans.

 

Projecte polític independentista

Aliança Catalana declararà i defensarà la independència. Defensarem que la nostra nació ha de ser independent i regir-se sota els principis de la democràcia i l’estat de dret, la igualtat de tots els ciutadans davant la llei, la separació entre l’Estat i la religió i l’economia de mercat que doni noves oportunitats a les empreses i als catalans.

 

Català, única llengua oficial

Aliança Catalana sap que amb la independència només no salvarem la llengua. Per això treballarem en diversos camps per aconseguir que el català sigui necessari per viure i desenvolupar-se a Catalunya.