Societat i família

Aliança Catalana és un partit compromès en la defensa dels valors que han bastit Catalunya al llarg dels segles. Treballem per un país on la llengua catalana sigui necessària per viure; un país on el respecte a la gent gran sigui inqüestionable; on els valors de l’estalvi, el respecte a la propietat privada i l’emprenedoria reforcin el nostre model econòmic; on l’excel·lència i la meritocràcia defineixin el nostre model educatiu. Treballem per una Catalunya amb ciutadans que estimin el llegat cultural i natural del país i mantinguin el compromís de preservar el nostre patrimoni històric, el nostre medi ambient i la fauna del nostre territori.

Aliança Catalana defensarà per Catalunya un model d’Estat com els dels països del nostre entorn. La nostra realitat s’aixeca damunt l’Acròpoli d’Atenes i tota la filosofia grega, sobre els set turons de Roma i tota l’herència cultural i legal romana i, finalment, sobre el Gòlgota i tot el llegat ètic i moral judeo-cristià. Aliança Catalana és un partit compromès en la defensa del llegat cultural i els valors que han sostingut Catalunya durant més de mil anys d’història. Entenem com a fonaments principals la transmissió de la llengua de pares a fills, el respecte a la gent gran, la importància de l’estalvi, el respecte a la propietat privada, la preservació de la llibertat individual i l’emprenedoria, així com l’aspiració a l’excel·lència i la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans. Treballem per una Catalunya amb ciutadans que estimin el llegat cultural i natural del país i mantinguin el compromís de preservar el nostre patrimoni històric, amb respecte per la natura i la fauna del nostre territori.

El model de societat i família catalanes

Aliança Catalana entén que la societat no la conformen individus deslligats els uns dels altres. Entenem la que la família és el primer esglaó de la societat catalana. Per aquest motiu defensem la independència de la família, la llibertat dels pares en triar el millor model educatiu pels seus fills i totes les polítiques que protegeixin les capacitats de les famílies per gaudir de bona salut econòmica. No som aliens al fet que en temps de crisi, la família és l’organisme que més ajuda als ciutadans a poder suportar les adversitats del moment.

Drets i deures: igualtat davant la llei

Aliança Catalana es negarà sempre a participar de les noves guerres que programen les polítiques d’identitats. Per nosaltres la identitat són uns trets distintius que han de crear harmonia i no pas enfrontament entre homes i dones, entre heterosexuals i homosexuals o entre gent amb un origen i gent amb un altre. No. Aliança Catalana considera que l’única font de drets i deures és la ciutadania. Tots els ciutadans, indiferentment de com siguin, són iguals davant la llei.